U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Bevraging Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Culturele en Audiovisuele Sector

Beste media- of cultuurwerker, beste student

Bedankt om deel te nemen aan deze vragenlijst. De vragenlijst kadert in de evaluatie van het Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Culturele en Audiovisuele Sector uit 2018. Dat Actieplan (https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-12/Actieplan_grensoverschrijdend_gedrag_in_de_cultuur_en_audiovisuele_sector.pdf) werd eind juni 2018 voorgesteld door het departement Cultuur, Jeugd en Media om een sterker preventie- en reactiebeleid te voeren tegenover (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.


Met deze vragenlijst willen we het bestaande instrumentarium voor de preventie van en het omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag evalueren. Op basis van de antwoorden zullen we concrete aanbevelingen formuleren over welke acties best worden verdergezet, welke beter onderbroken worden en of er nieuwe acties ontwikkeld moeten worden om de doelstellingen van het Actieplan te bereiken. De vragenlijst neemt 15 tot 25 minuten in beslag.

 

In deze vragenlijst hebben we het slechts over 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zowel communicatief als fysiek zijn en kan zowel online als in het 'echte' leven plaatsvinden. De vragenlijst peilt niet naar uw persoonlijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, maar wel naar uw ervaringen met verschillende hulporganisaties en preventie- en reactie-instrumenten. Ook willen we weten wat voor u drempels zijn om een officiële melding te doen en om aan te kloppen bij professionele hulporganisaties.

 

De evaluatie gebeurt in opdracht van het departement, Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid en wordt uitgevoerd door het Competence Center Cultuurmanagement & Cultuurbeleid van de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Dr. Annick Schramme. Vragen en opmerkingen over de vragenlijst of het onderzoek kan u richten tot astrid.soetewey@uantwerpen.be.

 

De deelname aan deze vragenlijst is facultatief en uw antwoorden worden geanonimiseerd. Bij het invullen van de vragenlijst, gaat u akkoord met het gebruik van de antwoorden voor onderzoeksdoeleinden. Uw antwoorden worden enkel met Universiteit Antwerpen gedeeld en enkel voor het doel van dit specifieke onderzoek. Lees hier de Privacy Policy van Universiteit Antwerpen: https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisation/organisational-structure/privacy-policy/.

 

Wij moedigen u graag aan om de vragenlijst tot op het einde in te vullen. Hoe groter de responsgraad, hoe beter we aanbevelingen kunnen formuleren voor een sterk(er) beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de sector.

 

De deadline voor het invullen van deze vragenlijst is 5 oktober 2022.